Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Om du blir kjent med at noen i sin aktivitet i Chemfriendly, eller der de oppfattes å representere Chemfriendly kan ha forbrutt seg mot våre etiske retningslinjer kan du varsle det eksterne varslingsombudet.
Er du usikker om du bør varsle kan du uformelt forhøre deg med varslingsombudet. Varsling kan gjøres muntlig eller skriftlig. Varsling kan gjøres uten hinder av annen taushetsplikt. Varslingsombudet har taushetsplikt om det hen blir kjent med i forbindelse med varslingssaker.

Varslingsombudet er juridisk rådgiver Halvor Frihagen i HivNorge:

Halvor Frihagen

Mail: halvor@hivnorge.no
Telefon: 966 26 132
Varslingsombudet vurderer selv hvem som bør informeres og høres i en varslingssak. Som hovedregel skal Chemfriendlys leder informeres om alle varsler, og gis den informasjon som er hensiktsmessig til enhver tid. Varslingsombudet skal avslutte hver varslingssak med konklusjon om det har vært brudd på etiske retningslinjer. Varslingsombudet kan komme med forslag til tiltak.

Varsler og omvarslede skal informeres om utfall av varslingssaken. Rapporten skal deles med Chemfriendlys leder som vurderer om andre bør gis innsyn. Andre dokumenter i varslingssaken oppbevares hos varslingsombudet på elektronisk sikkert sted i 5 år etter at saken er avsluttet. Varslingsombudet vurderer hvem som skal gis innsyn, og på hvilken måte.