Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.

Skeiv Sex, dop og inkludering av de det gjelder

Kommentar i Dagsavisen 17.1.22


Foto: Jørn Larsen
For å lykkes med helsearbeid ovenfor skeive menn som blander sex og rus må man ha brukernes tillit. Vi som representerer chemsex-deltakere må med på laget som likeverdige partnere.

Vi er mennene bak erfaringene som Heming Welde Thorbjørnsen, i Chemsex.no, referer til i kronikken Sex, drugs og skadeforebygging (4.1.). Chemfriendly Norge består nemlig av skeive menn som har- eller fortsatt blander sex og illegale rusmidler, såkalt chemsex. Det har gitt noen av oss fantastisk sex, og samhold mellom menn. Andre har derimot opplevd overdoser, voldtekt og rusutløste psykoser. Når Thorbjørnsen skriver om rus, sex og psykisk helse, handler det om liv og død for oss.

Vi var de første

Derfor etablerte vi Chemfriendly i 2018, som det første helsefaglig kompetente tiltaket for chemsex-deltakere. Målet var å forebygge de ovenfornevnte risikoene vi selv, venner og elskere har opplevd. Det er chemsex-deltakere som bestemmer hvordan vi arbeider og hva vi snakker om. I tillegg til skeive likepersoner, med eller uten rusbrukererfaring, består vi også av fagpersoner. I 2021 hadde vi rundt 70 en-til-en konsultasjoner.

Alt Chemfriendly skriver er helsefaglig kvalitetssikret og vi har tilgjengelig informasjonen Thorbjørnsen skriver er utfordrende å finne: om interaksjoner og blanding av rusmidler, og om GHB og Crystal metamfetamin.

Foto: Einar Hyndøy.
Rusmidler ikke risikable i seg selv

Tross ulike rusmidlers ulike risikoprofil, hindrer et overdrevent blikk på disse den risikoreduserende hjelpen Thorbjørnsen etterlyser: man ser seg nemlig blind på hvordan risikoer også bestemmes av andre faktorer. Som rusmidlets form, hvordan det inntas, hvem man tar det med, og under hvilke forhold.

Det er også usikkert om crystal metamfetamin i seg selv gir høyere risiko for avhengighet sammenlignet med amfetamin. Funn som tyder på dette, kan skyldes at man har sammenlignet folk som inntar amfetamin på risikoreduserende måter (sniffing og svelging) med folk som inntar metamfetamin på mer risikofylte måter (røyking og injisering).
Skadeforebygging mer enn rusinformasjon

Heller ikke alle klarer å gå over til et mindre risikabelt rusmiddel. Skadeforebygging må derfor handle om mer enn rusopplysning. Som psykisk helsearbeid for at brukere kan bli i stand til å omdanne kunnskap til handling, fellesskap der man trygt kan snakke om rusbruk, og til rusbehandling.

Målet om rusfrihet hindrer skadeforebygging

Målet om rusfrihet i offentlig rusbehandling er et betydelig hinder mot skadeforebygging. I privat behandling fikk mange av oss heller satt to mål: et langsiktig et om å slutte med chemsex, og et kortsiktig et om å lære å ivareta oss selv i chemsex. Flere blant oss hadde ikke overlevd et offentlig rusbehandlingssystem som tilbakeholder kunnskapen om ivaretagelse i chemsex.

I Dagsavisen 4. januar byr Sex&Samfunn opp til debatt om chemsex og skadeforebygging. Borte er perspektivet om brukermedvirkning.

Foto: Einar Hyndøy
Hever rusfeltets kompetanse

Når det gjelder sex er det den som er mest ukomfortabel som styrer samtalen, og stigma hindrer hjelpesøkende atferd. Stigma mot illegal rusbruk, mot sex mellom menn og andre seksuelle praksiser, hiv og hepatitt C, mot kjønnsmangfold og mot sexsalg.

Vi tok derfor initiativ til en fagkonferanse for aktører på rusfeltet i fjor. For å få dem til å se fagfeltene rus, seksuell- og psykisk helse under ett. Konferansen ble arrangert i samarbeid med, blant andre, Chemsex.no.
Samarbeid er beste praksis

Bredt samarbeid sikrer best mulig resultater for den enkelte chemsex-deltaker med behov for hjelp. Fra start har vi fått god støtte fra HivNorge, Tryggere Ruspolitikk, PION og Helseutvalget, i tillegg til Hepatitt C klinikken. Og vi samarbeider med nasjonale og internasjonale forskere. Det skeive utelivet i Oslo, og Oslo Pride åpnet dørene for oss, og her samarbeider vi med skeive organisasjoner om temamøter, og deler ut brukerutstyr.

Dette er i tråd med internasjonale standarder for beste praksis i chemsex-arbeid.

Skeive rusbrukere må med på laget

Skadeforebygging ovenfor chemsex-deltakere lykkes kun om man har den tilliten til brukerne vi har. Det er ikke nok kun å gi hjelp på brukernes premisser og det holder ikke å snakke om oss. Vi som representerer chemsex-deltakere må med på laget som likeverdige partnere.


"Bredt samarbeid sikrer best mulig resultat for den enkelte chemsex-deltaker med behov for hjelp og Chemfriendly Norge sitt arbeid er i tråd med internasjonale standarder for beste praksis i arbeid med chemsex."

Bildet er fra Chemfriendly sitt svarinnlegg i dagens Dagsavisen.
Andrés Lekanger, vernepleier og styreleder i Chemfriendly Norge.
Publisert 17.1.2022