Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.

Psykedelika og chemsexJørn Kløvfjell Mjelva, prosjektleder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk
Foto: Einar Hyndøy.
I enkelte chemsex-sammenheng brukes psykedelika. Bruk av psykedelika under sex kan sette deg i en sårbar posisjon og det er viktig å vite risikoene, samt hvordan man kan forebygge disse.

Psykedelika er en betegnelse på en gruppe stoffer som endrer måten vi tenker og oppfatter virkeligheten på. Farger kan forsterkes og flyte inn i hverandre, man kan se mønstre der man ikke ser det til vanlig, og man kan høre detaljer i musikk som man ikke hører i edru tilstand. Med lukkede øyne kan man se komplekse geometriske figurer eller livaktige drømmescenarioer. Sanseinntrykk, tanker og følelser kan gå i ett, slik at det blir vanskelig å skille mellom hva som er hva.

Grunnet den veldige variable virkningen, er psykedelika lite brukt i forbindelse med sex. Det er vanlig at man blir helt uinteressert i sex, for eksempel fordi man er mer opptatt av å studere mønsteret i tapeten eller føle på overflatestrukturen av en appelsin. Også i de tilfeller der man har innledet samleie kan det være vanskelig å holde fokuset under selve akten, og selve konseptet om å ha sex med et annet menneske kan føles rart og fremmed.
Psykedelika og chemsex

På den andre siden, rapporterer enkelte at psykedeliske stoffer i mindre doser kan gi økt sexlyst, og at de mest intense seksuelle opplevelsene de har hatt, har vært under påvirkning av psykedelika. Ego-oppløsningen man kan oppleve under påvirkning av psykedelika kan gjøre det lettere å la seg rive med og fokusere på øyeblikket, og endringene i tidsoppfatning kan gjøre at akten virker å vare i en evighet. Man kan også oppleve at man smelter sammen og blir ett med partneren sin, og akten kan anta en spirituell eller opphøyd betydning.
Chemfriendly Norge er i kontakt med menn som har sex med menn i chemsex-miljøer der psykedelika brukes sammen med sex. Kvinner som kombinerer psykedelika og sex forteller oss at psykedeliske rusmidler gjør sexen mer meningsfylt og gir dem en sterkere tilknytning til partneren. Tankemønstre endres, og rusen kan fremme humor og kreativitet.

Ulempen kan være at den første tiden etter at man har inntatt et psykedelisk stoff, kan rusen være litt ubehagelig, spesielt dersom man har tatt en større dose. Etter dette vil man kunne føle mer kroppslig velbehag, og flere opplever økt sexlyst og seksuell nytelse etter hvert som rusvirkningen stabiliseres eller mot slutten av rusen. Ikke ta psykedeliske stoffer før leggetid – spesielt ikke LSD, som kan vare i 10-12 timer.

Foto: Einar Hyndøy
Å være påvirket av psykedelika kan sette en i en svært sårbar posisjon
Risikoer ved psykedelisk chemsex

Å være påvirket av psykedelika kan sette en i en svært sårbar posisjon, der man er svært suggestibel. Det gjør en også mer sårbar for seksuell utnyttelse, enten ved at noen tvinger seg på en, eller ved at man overbevises om å ha sex man egentlig ikke ønsker. Vi har dessverre sett eksempler på slik seksuell utnyttelse av personer som deltar i ayahuasca-seremonier, der seremonimesteren utnytter sin maktposisjon og den sårbare situasjonen til deltagerne til å få dem til å sex med seg.

I chemsex blant menn som har sex med menn ser vi at psykedeliske opplevelser kan gjøre at deltakerne tror man har sex med flere enn man egentlig har sex med, fordi ansiktene til partnere kan fordreies og endres i øynene på den som er ruset. Dette kan skape angst og forvirring, noe som også kan utnyttes.


Vanlige rusmidler i chemsex blant skeive menn kan være amfetamin, kokain MDMA, metamfetamin (herunder crystal metamfetamin), og ketamin. Vi vet at disse noen ganger blandes med psykedeliske rusmidler og derfor er det viktig å være bevisst på risikoer knyttet til disse blandingene:
* Å blande MDMA med psykedelika er som regel lite problematisk forutsatt at du tåler rusmidlene godt hver for seg. Du bør likevel reduseres dosene noe, siden rusvirkningen kan være gjensidig forsterkende. Dette gjelder spesielt om du blander MDMA med 2C-B, som kan forsterke de sentralstimulerende effektene betydelig. På nedturen etter å ha tatt MDMA bør du unngå å innta andre psykedelika enn 2C-B, fordi det vil kunne prege opplevelsen negativt.

* Husk ellers at MDMA er et kraftig psykoterapeutisk verktøy som kan bringe underbevisst psykologisk materiale til overflaten. Har du en traumatisk fortid, eller befinner deg i en vanskelig livssituasjon for tiden, kan du oppleve at MDMA vekker til live vanskelige tanker og minner man ikke er forberedt på å håndtere. Blir du usikker og får angst kan MDMA (og andre rusmidler) forsterke denne opplevelsen.

Foto: Einar Hyndøy
* Å blande kokain, amfetamin eller metamfetamin med psykedelika er som regel lite problematisk forutsatt at du tåler rusmidlene godt hver for seg. Du bør likevel reduseres dosene noe, siden rusvirkningen kan være gjensidig forsterkende. Unngå å ta psykedelika på nedturen etter å ha tatt kokain, amfetamin eller metamfetamin, da det ville kunne forsterke de negative opplevelsene av nedturen.

* Metamfetamin fratar ofte brukere søvnbehov og matlyst. Mat- og søvnmangel øker risiko for psykose, men regelmessig bruk av metamfetamin over tid kan også gi rusutløste psykoser selv ved vanlige brukerdoser. Vær derfor forsiktig med å blande metamfetamin med psykedelika som jo endrer måten vi oppfatter virkeligheten på. Husk å spise godt med mat før og underveis i festen. Frukt og smoothies glir lettere ned, og kan være smart å ha i kjøleskapet.

* Som regel bør 2C-B ikke blandes med andre sentralstimulerende, da de kan forsterke hverandre gjensidig. Dersom du blander sentralstimulerende med 2C-B bør dosene reduseres betydelig.

* Kombinasjon av ayahuasca eller changa med stoffer som får hjernen til å frigjøre store mengder serotonin, som MDMA eller metamfetamin, kan føre til dødelig serotoninforgiftning, såkalt serotonergt syndrom. Vi vil fraråde å innta MDMA eller andre sentralstimulerende de første dagene etter bruk av ayahuasca eller changa.

* Mange blander ketamin med stoffer som LSD for å oppnå en psykedelisk-dissosiativ blandingsrus. Dette er tilsynelatende lite farlig, men kan føre til svært intense rusopplevelser.
Det viktigste skadeforebyggende rådet vi kan gi er å unngå å ta psykedelika med noen man ikke stoler på. For å redusere risiko for at du får grensene dine krenket kan det også være lurt å avklare grenser på forhånd.
Les deg ellers opp på det Chemfriendly skriver om psykedelika, og på hva Rusopplysningen.no skriver om de ulike psykedeliske rusmidlene.

Kontakt gjerne Chemfriendly Norge om du har spørsmål om psykedelika.
Publisert 26.2.2021