Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Fortellinger fra chemsex (3):
Setter grenser for hverandre
«Geir» i intervju med Andrés Lekanger, Chemfriendly Norge
Foto: Ole Magnus Kinappel/ PION - Sexarbeidernes interesseorganisasjon og Einar Hyndøy
«Geir» er en skeiv mann i midten av 30-årene. Han er helsepersonell og arbeider innefor rusomsorgen. Geir driver også med chemsex fra tid til annen og inntar da crystal metamfetamin, blant andre rusmidler. Geir forteller at han spesielt frykter et eskalerende avhengighetsproblem til metamfetamin.

- Jeg har arbeidet med behovsutsettelse og kan delta på en chemsex fest uten å innta rusmidler og uten å få et behov for å innta dem, sier Geir.

- ...Med mindre det er Tina (crystal metamfetamin, red. anm.) til stede. Da oppstår det en indre konflikt og jeg har lett for å gi etter for suget og be om å få innta methen.

Foto: Einar Hyndøy
For Geir skiller metamfetamin seg fra andre rusmidler i og med at han har vanskeligere for å sette grenser for seg selv og bruken av dette rusmidlet. Crystal metamfetamin er også kjent for å ha et høyt avhengighetspotensial, selv om det er gjenstand for debatt om dette skyldtes egenskaper ved rusmidlet, eller måten man inntar det på.

Hjelper hverandre med å sette grenser

En studie fra Australia (Drysdale et. al. 2021) belyser ulike tiltak chemsex deltakere innfører for å ivareta seg selv og andre før og etter chemsex. Dette er tiltak som kommer fra miljøene selv og som av og til går imot offentlige skadeforebyggende råd (se faktaboks nedenfor). Mange av tiltakene er også kollektive. For eksempel prøver en del av respondentene å håndtere avhengigheten sin til crystal metamfetamin gjennom å lene seg på sex-partnerne sine.
Et av tiltakene til Geir mot å bruke metamfetamin er også kollektivt. Han velger å ha chemsex med en kamerat han stoler på og som hjelper ham med å sette grenser for bruken av metamfetamin.

- Det startet med at jeg fortalte han at jeg var bekymret for at jeg begynner å bli for glad i crystal metamfetamin. Etter dette hadde vi chemsex der vi tok ghb, men jeg visste at han hadde metamfetmin tilgjengelig så jeg spurte om ikke vi kunne innta dette.

Foto: Einar Hyndøy
"Kameraten min nektet meg metamfetamin"
Geir forteller at da han spurte om de to skulle ta metamfetamin fikk han beskjed om at dette fikk han ikke lov til.

- Kameraten min nektet meg metamfetamin siden jeg selv hadde sagt at jeg ikke egentlig ønsker å bruke dette. Det var en veldig kjærlig og omtenksom handling.

Geir og kameraten hans har fortsatt med denne strategien, som det også kommer frem i kvalitative studier på chemsex at deltakere kan iverksette som strategi mot avhengighet.

Foto: Einar Hyndøy
- Strategien fungerer om jeg har avklart med kameraten min tydelig på forhånd at jeg ønsker at han hjelper meg sette en grense for bruken av metamfetamin. Dersom dette ikke er tydelig avklart på forhånd og jeg spør om metamfetamin vil jeg antagelig få det. En annen grunn til at strategien fungerer er fordi jeg gir meg dersom han nekter meg metamfetaminen. Jeg vet at andre som sliter med mer alvorlig avhengighet maser og manipulerer seg frem til metamfetaminen, men når kameraten min nekter meg metamfetaminen stopper jeg opp og innser at jeg jo egentlig ikke ønsker å innta det.
- Jeg nektet ham GHB

I ettertid har Geir brukt samme tiltak mot andre.

- Jeg var på fest hos kameraten min og vi hadde invitert inn en tredjemann for et kort knull. Han fortalte at han egentlig ikke burde bruke rusmidler, blant annet fordi han hadde blitt innlagt på legevakten etter en alvorlig overdose.

Geir og kameraten var nok i en annen sinnsstemning enn gjesten, som ikke klarte å slappe av nok til å ha sex med dem.

- Han kom aldri helt i stemning og jeg tror han stresset for til slutt spurte han meg om å få ta ghb. Da nektet jeg ham dette og viste til at han selv hadde sagt at han egentlig ønsker å holde seg borte fra chems.

Foto: Ole Magnus Kinappel/ PION - Sexarbeidernes interesseorganisasjon
Faktaboks om den australske studien
Forskningsprosjektet Crystal, Pleasures and Sex between Men ble gjennomført mellom 2017 og 2019 i fire hovedsteder i Australia. Målet med studien var å identifisere hvordan man best kan støtte menn med seksualisert bruk av crystal metamfetamin.

Som en del av dette forskningsprosjektet ble studien Priorities and practices of risk reduction among gay and bisexual men in Australia who use crystal methamphetamine for sex (Drysdale et. al 2021.) publisert. Den identifiserer «counter-public», eller «mot-offentlige» skadeforebyggende tiltak blant chemsex deltakere. Det vil si skadeforebyggende tiltak chemsex deltakere opplever betydningsfulle og skadereduserende, men som fra offentlige helseråd sitt ståsted ofte forstås som at de fremmer risikoer.

Funn

Forskerne identifiserte to typer risikoer:
- Hiv og seksuelt overførbare infeksjoner (SOI).
- Avhengighet.

Chemsex-deltakerene i studien prioriterte gjerne tiltak mot avhengighet fremfor SOI.

Seksuelle risikoer:

Det ble innført hovedsakelige medisineske tiltak mot hiv:
- Den hiv-forebyggende medisinen PrEP for hiv-negative.
- TasP, altså hiv-medisiner som gjør at hiv-positive ikke kan smitte andre.

Avhengighet:

Brukere identifiserte to typer avhengighet:
- Til crystal metamfetamin.
- Avhengighet til sexen man har på crystal meth.

Kontroll - over rusbruken, sexlivet, jobb, sosialt liv, psykisk helse - dette er variablen som for studie-deltakerne ofte avgjør om rusbruken ansees som akseptabel eller ikke.

Strategier mot avhengighet:

- Begrense frekvensen, altså hvor ofte og når man inntar crystal metamfetamin. Eksempel, en gang i måneden, halvåret, osv. Eller kun på ferie eller på spesielle anledninger.
Dette både fordi økt bruk sees på som et tegn på å tape kontroll, men også fordi utbytte av crystal blir større om man tar det færrest mulig ganger.

- Kollektiv strategi om å begrense frekvensen. At andre passer på at vedkommende ikke inntar crystal, eller ikke inntar mer enn dosen(e) de ble enige om.

- Aldri å kjøpe crystal meth selv og/eller ikke vite hvem som kan skaffe. Da begrenser man tilgangen. Dette er mot-offentlige skadeforebyggende råd fordi fra et offentlig skadeforebyggende råd sees det på som farlig at andre skaffer i vei chems til deg fordi man ikke nødvendigvis da har kontroll på hva man får i seg.

Innta all crystal metamfetaminen i en session. Dette er mot-offentlig skadeforebyggende råd fordi man da gjerne inntar mer enn anbefalte doser. Men for brukere som frykter avhengighet unngår de at de har crystal metamfetmin til overs neste dag, og uke, som de da kanskje ellers er redd for å innta om det er liggende der.

Ikke å injisere eller å lære å injisere selv. Begrenser slamming (injisering) til de gangene man er med andre som slammer og er villig til å injisere på en. Dette er mot-offentlig fordi det har en del etiske implikasjoner. På Sprøyterommet/Brukerrommet i Oslo har de ansatte for eksempel ikke lov å injisere på brukere fordi man da kan oppleve seg ansvarlig om brukeren går i en overdose. Det kan tære på psyken til den som injiserer om den som ble injisert på tar skade av det. Fra ståstedet til enkelte chemsex-deltakere kan det derimot være stor omtanke å injisere på andre, om man ved det begrenser deres avhengighet eller risiko for at de skader seg gjennom å injisere selv.
Har du behov for å snakke med noen om rus og sex, kan du kontakte Chemfriendly via facebook, Instagram, Gaysir.no, eller på e-post.
Publisert 28.9.2021. Oppdatert 25.4.23.