Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.

Demonstrasjon til støtte for Rusreformen!
Foto: Einar Hyndøy.
Chemfriendly Norge stilte mannsterke opp sammen med allierte foran Stortinget 2. juni for å markere støtte til rusreformen.

Da Arbeiderpartiet 16. april vedtok å stemme nei til regjeringens forslag til Rusreformen ble det straks klart at regjeringen ville lide nederlag rundt saken. Uten Arbeiderpartiet manglet dessverre flertallet som trengtes 3. juni, da Stortinget kom sammen for å stemme over det som kunne blitt vår tids største ruspolitiske reform. I stedet gikk Stortinget inn for en punktert rusreform.
Demonstrasjon til støtte for rusreformen

At Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp velger å se bort fra at straff for bruk av illegale rusmidler skader samt hindrer hjelpesøkende atferd, kunne ikke gå ubemerket hen. 2. juni tok derfor flere progressive organisasjoner på rusfeltet initiativ til en demonstrasjon til støtte for rusreformen.

Arrangørene var RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet, Foreningen for Human Narkotikapolitikk, paraplyorganisasjon-

Foto: Einar Hyndøy
en Preventio (som Chemfriendly Norge er medlem av), Marborg, Fagrådet - rusfeltets hovedorganisasjon, ProLAR Nett, Normal Norge og Foreningen Tryggere Ruspolitikk.


Tilsluttet oss demonstrasjonen

Chemfriendly arbeider for å forebygge overdoser og for å fremme helsen til skeive og sexarbeidere som ruser seg på illegale rusmidler.

Foto: Einar Hyndøy
Vi erfarer hvordan straff for illegal rusbruk hindrer brukere fra å be om hjelp, for eksempel ved overdoser, i tillegg til å plassere hindre i veien for å utøve god helsehjelp rettet mot rusbrukere.

Vi tilsluttet oss derfor demonstrasjonen og stilte med flere aktivister som ønsket å vise at vi er mange som støtter kampen for en rusreform.

Foto: Einar Hyndøy
Bildet til venstre: Det ble holdt mange sterke appeller fra både ruspolitiske organisasjoner og fra politikere.
Foto: Einar Hyndøy.
Bildet til høyre: Venstres Guri Melby er en av flere politikere som har kjempet for rusreformen.
Foto: Einar Hyndøy
Styreleder Andrés Lekanger holdt appell om hvordan målet må være å hjelpe, ikke straffe rusbrukere.
Kampen fortsetter

Tross at skuffelsen var stor over at et flertall på stortinget velger å se bort fra en kunnskapsbasert ruspolitikk var kampviljen stor blant de fremmøtte. Chemfriendly Norge skal fortsette å stå sammen med våre allierte for en ruspolitikk som har som mål å hjelpe, ikke straffe, de av oss som ruser seg på illegale rusmidler.

Foto: Einar Hyndøy
Tusen takk til våre frivillige!

Tusen takk til verdens beste frivillige som stilte opp for å representere Chemfriendly og for å vise vår støtte til kampen for en tryggere og mer human ruspolitikk!
Publisert 4.6.2021