Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Chemsexkonferansen 2022


Andrés Lekanger, styreleder i Chemfriendly Norge

Foto: Einar Hyndøy
Skeive rusbrukere etterlyser økt kunnskap om skeiv seksualitet og seksualisert rusbruk i behandlingsinstitusjoner på rusfeltet. Bredt samarbeid sikrer best mulig resultat for den enkelte skeive rusbruker som sliter. Vi inviterer til konferanse for å styrke behandlingsapparatets kompetanse om chemsex som fenomen, motivasjon for seksualisert rusmiddelbruk, og for å fortsette å styrke samarbeidet mellom ulike aktører (fra behandling og forskere, til helseaktivister) som møter skeive rusbrukere.

Konferansen er poenggivende for psykologer og sykepleiere
Chemsex beskriver seksualisert rusbruk – at deltakerne blander sex og illegale rusmidler – hovedsakelig blant gruppen menn som har sex med menn. Skeive er ofte overrepresentert i populasjonsstudier om rusatferd og rusforbruk, samtidig som at skeive rusbrukere med behov for rusbehandling etterlyser økt kunnskap om skeiv seksualitet og skeiv seksualisert rusbruk i behandlingsinstitusjoner på rusfeltet.

Målet med konferansen er å fortsette å styrke samarbeidet mellom aktører i rusfeltet, skeive helseaktivister, forskere og andre fagpersoner. Å styrke behandlingsapparatets kompetanse på samspillet mellom rusmiddelbruk og sex i skeive brukergrupper, og å sørge for at behandlere lettere kommer i posisjon til å gi skeive pasienter relevant hjelp.

Nytt av i år er større fokus på rusbehandleres – fra offentlige til private – erfaringer med skeive pasienter. Vi inviterer til erfaringsutveksling og trygge samtaler om hvor utfordringene ligger. Det blir forelesninger og workshop med skandinaviske og europeiske helseaktivister som arbeider skadeforebyggende med skeive som blander rus og sex. Den nyeste forskningen på chemsex i Norge og i Europa vil bli presentert. Det vil være mer søkelys på kjøp og salg av sex i skeive rusmiljøer. I tillegg vil vi fortsette å se på hvorfor det er viktig med sexologisk fokus i rusbehandling. Brukerrepresentasjoner og brukerperspektivene vil stå i sentrum.

Arrangørene bak konferansen er Chemfriendly Norge, HivNorge, Sex & Samfunn, Skeiv Ungdom, Skeiv Verden, Sexarbeidernes Interesseorganisasjon (PION) og Foreningen Tryggere Ruspolitikk.
Vi representerer både skeive rusbrukere og fagpersoner, og vi arbeider skadeforebyggende og rådgivende overfor skeive rusbrukere og med chemsex.


Program

Programmet har sterk faglig tyngde og med spennende faglige diskusjoner. Blant inviterte innledere finner dere norske og internasjonale forskere, praktikere og helseaktivister, som arbeider med skeives seksualiserte rusbruk, chemsex og skadeforebygging.

Foto: Fra fjorårets konferanse. Deltakerne får innføring i skeivt stammespråk.
Poenggivende for psykologer og sykepleiere

Norsk sykepleierforbund (NSF) har godkjent 17 timer av kurset som meritterende.

Norsk psykologforening har godkjent 21 timer av konferansen som vedlikeholdskurs for psykologspesialister.
Program -
(kontakt Chemfriendly for å få tilsendt presentasjon av alle innlederne)


Dag 1
0900-0915 Velkommen ved Andrés Lekanger styreleder i Chemfriendly Norge

0915-0930 Glossary 0.2 Ved Lekanger

0930-0945 Pause

0945 - 1045 Chemsex og bruker- og pasientmedvirkning av rusfeltet -Hvilke utfordringer ser bruker- og interesseorganisasjonene? Ved
Chemfriendly, HivNorge, Skeiv Verden, Chemsex.no

1100 - 1200 Lunsj

1200 -1245 Sexwork and chemsex ved Maxime Maes - Mannlig sexarbeider som har skrevet om- og foreleser om sexarbeid og chemsex.

1245 -1300 Pause

1300 -1345 Chemsex i Norge og Europa fra et helseperspektiv, ved Rigmor Berg - avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet og Professor II ved UiT Norges arktiske universitet

1345 -1400 Pause

1400 -1445 Chemsex-participants with migrant background
(English), ved Lucas Casanova (Skeiv Verden)-Therapist specialized in trauma and queer identities that works with vulnerable populations since 2003.

1445 -1500 Pause

1500-1545 Chemsexmotagningen -Hvordan helseaktivister i Sverige bruker sexologiske tilnærminger i skadeforebyggende arbeid rettet mot chemsex-deltakere. (Svensk) ved Emil Briones Ahlén -Teamchef hiv, hälsa & individstöd.Projektledare Chemsexmottagningen / Sexperterna Sexwork
Dag 2 parallelle workshops

0900 - 0945 Treatment of queer men addicted to crystal meth and the sex they have on crystal meth- ved David Fawcett, PhD, A therapist and sextherapist in Ft. Lauderdale.He is VP for ClinicalProgramming at SeekingIntegrity which develops and operates treatmentprograms for sex, porn and chemsex addiction.

0945 - 1000 Pause

1000 -1045 Hvorfor rusfeltet bør snakke om seksualitet med pasientene sine, ved Tore Holte Follestad. sykepleier og Spesialist i Sexologisk rådgivning NACS

Eller

Rosa Kompetanse - hvordan man underviser i kjønn- og seksualitet på en inkluderende måte, ved Marthe Holmedal Øvrum, sosionom og avdelingsleder for Rosa kompetanse


1100 -1200 Lunsj

1200 - 1245 How we do harmreduction in the chemsex communities in Scandinavia.
Tappu Valkonen , community worker, sexuality advisor, and project worker in HivFinland Chemsex project 2019-202, Andrés Lekanger, vernepleier, Chemfriendly, Tale Stoa, Chemsex.no, Einar Seierstad, HivNorge
English

1245 - 1300 Pause

1300 -1345 The challenges that multicultural chemsex-participants face.- workshop med publikum ved Lucas Casanova (Skeiv Verden)-Therapist specialized in trauma and queer identities that works with vulnerable populations since 2003. English

1345 - 1400 Pause

1400 - 1500 Erfaringer fra terapirommet - kliniske erfaringer fra behandling av chemsex-deltakere, ledes av:- Rolf Aspestrand, samtaleterapeut og veileder ved Sentrum psykoterapi & veiledning, i Oslo.- Elin Aschim Støen. Spesialsykepleier i rus og avhengighet. Behandler og terapeut ved ARA, klinikk for rus og avhengighet, seksjon Ruspoliklinikker enhet 2, LAR, Ullevål sykehus.Anne Jean Grefsgård, Eveline Bjerknes, Roy Brovold, Oslo kommunale ruspoliklinikk

1500-1515 Pause

1515-1600- Chemsex og sexkjøp- Tale Stoa, Psykiatrisk sykepleier Stiftelsen Sex og Samfunn, Cathrine Skogen, Nadheim, og Aleksander Sørlie, sykepleier ved Pro Sentret.
Dag 3

0900 -0945 Slamming and addictionWhat do we know about queer and other men who have sex with men and slamming (sexualized injection). What are mental, psycosocial and other issues MSM who slam (inject) in sexualized settings face? How do MSM who slam deal with addiction issues?
Ved Sjef Pelsser (Mainline). A part of Mainline's chemsex team, an outreach worker and trainer in chemsex and harm prevention.
Mainline provides harm reduction services, training, consultancy and a lifestyle magazine. And has been dedicated to the principle of harm reduction, for over 30 years in the Netherlands.

0945-1000 Pause

1000 -1045 Prostitusjonsfeltet og rusfeltets gjensidige eksklusjon av hverandre ved Astrid Renland - kriminolog og administrativ leder i Sexarbeidernes interesseorganisasjon - PION

1100 - 1200 Lunsj

1200 -1245 Rusmiddeltesting og potensialer - Hvordan private rusmiddelanalyse tjenester gir oss kunnskap om nye, tidligere uoppdagede rusbruker grupper, og hvilke muligheter rusmiddelanalysetjenester gir i å forebygge overdoser ovenfor nye brukergrupper. Ved Dagfinn Hessen Paust, fagansvarlig i Tryggere Ruspolitikk og redaktør for Rusopplysningen.no

1245 -1300 Pause

1300 -1345 Blåkors - skal vi behandle chemsex-deltakere? ved Tove Mathisen - fagsjef og psykologspesialist ved Blå Kors Borgestadklinikken

1345 - 1400 Pause

1400 -1445 Hvilken skadeforebyggende informasjon etterlyser sexarbeidere? Ved Andrés Lekanger, PION, Laura Treacy, Nadheim og Aleksander Sørlie, sykepleier Prosentret

1445 - 1500 Pause

1500 -1545 Behandlernes og aktivisters erfaringer, en panelsamtale - Hva tar vi med oss videre fra denne konferansen? En panelsamtale med åpen dialog med publikum. Ved
Rolf Aspestrand, psykoterapeut, Roy Brovold, Oslo Kommunale Ruspoliklinikk, Spesialsykepleier i rus og avhengighet. Behandler og terapeut ved ARA, klinikk for rus og avhengighet, seksjon Ruspoliklinikker enhet 2, LAR, Ullevål sykehus, Andrés Lekanger, vernepleier i Chemfriendly,
Tappu Valkonen, HivFinland Chemsex project 2019-2021, Einar Seierstad, HivNorge og Tale Stoa, Chemsex.no
Fra fjorårets konferanse
Fra konferansen i fjor. Bildet i midten er av Lucas Cassanova fra Skeiv Verden. Han vil delta for å prate om hvilke særskilte utfordringer skeive med migrant- og asyl bakgrunn, og som blander sex og rus, møter.
Fra fjorårets konferanse der forsker Kristian Møller foreleste om chemsex. Deltakerne på årets konferanse vil få en innføring i den nyeste europeiske forskningen på chemsex
Hvor og når
Felix konferansesenter Bryggetorget 3, 0250 Oslo

11. - 13. oktober

Påmelding
Deltakeravgift for en valgfri dag er 850 ,-

Deltakeravgift for to valgfrie dager er 1500 ,-

Deltakeravgift for alle dagene er 2000 ,-
Påmelding skjer via Hoopla, klikk på denne lenken for å melde deg på:
https://chemfriendly.hoopla.no/sales/event/chemsexkonferansen22/?utm_medium=featured_list&utm_source=hoopla.no

For mer informasjon kan du sende e-post til chemfriendlynorge@chemfriendly.no
Publisert 3.8.2022