Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Benzodiazepiner

Aleksander Sørlie, sykepleier
Foto: Chemfriendly Norge og Reidar Engesbak
Benzodiazepiner eller "benzo" er navnet på en gruppe legemidler som brukes mot angst, søvnproblemer og for å behandle epileptiske anfall. Godt kjente eksempler på benzo inkluderer Valium/Vival, Sobril, Xanax/Xanor, Rivotril og Rohypnol.

Benzo regnes ikke som et klassisk chemsex-rusmiddel, men brukes likevel av mange chemsexbrukere for å hindre angst og uro, fremme søvn eller komme ned fra stimulantbruk. Noen bruker det også i kombinasjon med andre rusmidler for å oppnå ruseffekt.
Så lenge benzo ikke blandes med andre rusmidler er det relativt ufarlig og risikoen for farlige overdoser er svært lav.

Det er likevel en rekke ting du må tenke på hvis du skal bruke benzo, særlig dersom du bruker det i kombinasjon med andre rusmidler. Her er noen av dem:

Benzo blandet med andre rusmidler som er hemmende på sentralnervesystemet, slik som opiater, GHB eller alkohol øker risikoen for overdose ved å forsterke effekten til hverandre. Dette kan i verste fall ha dødelig utfall.

Dersom du kjøper benzo illegalt vil du ofte få dem presentert som piller som ligner på de man får på resept. At det ser ut som medisiner betyr derimot ikke at de nødvendigvis er produsert av et legemiddelselskap. Mye av benzo som selges illegalt er også produsert illegalt og kan inneholde andre stoffer enn benzo.
Vi anbefaler at du tester benzoer med reagens tester før bruk dersom du ikke kan bekrefte at det er legemidler. Om du ikke har mulighet til dette bør du som et minimum skrape av en liten bit og teste dette før du tar en større dose.
I Norge har det blant annet blitt solgt Xanax-tabletter med fentanyl (et svært potent og farlig opiat). Vær forsiktig!
Husk at Chemfriendly kan bestille inn reagenstester for deg.

Benzo er svært avhengighetsskapende dersom det brukes hyppig over en lengre periode av tid. Vær varsom med langvarig bruk.

Ulike benzoer har ulike styrkeforhold. Aldri gå utifra at én type benzo har samme dosering som en annen, eller at du vil reagere likt på ulike benzoer. Start forsiktig og les deg opp på trygge doseringer for det middelet du skal bruke.
Forsvarlig rusmiddelbruk handler ikke bare om seksuell- og fysisk helse. Det er minst like viktig å passe på din og andres psykiske helse.
Benzo blandet med alkohol kan for noen føre til oppførsel og opplevelser som er vanskelige å forholde seg til i ettertid. Mange kan oppleve at slike kombinasjoner fører til helt eller delvis tap av hukommelse for tiden man er under påvirkning av rusmiddelet, mens noen også rapporterer om impulsiv og/eller utagerende atferd som de opplever som lite typisk for seg selv.
Dette kan føre til angst, skam og vonde tanker og følelser om hva som har skjedd.

Benzo og alkohol (eller GHB) sammen kan også føre til en tung som søvn som gjør at man er særlig utsatt for utnyttelse og overgrep; noe som også gjør at sterke benzoer har vært populært som såkalt «date rape drugs».
Alliere deg alltid med noen på festen og ikke rus deg sammen med folk du ikke kjenner.
Kontakt Chemfriendly om du har spørsmål om benzodiazepiner. Du kan få prate med både likepersoner og helsepersonell.
Publisert 22.9.2020