Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Hva skjer om du blander amfetamin med ulike legemidler?
Amfetamin er et sentralstimulerende rusmiddel som frigjør signalstoffer - som dopamin, noradrenalin og serotonin - i sentralnervesystemet. Dette gir opplevelsen av mer våkenhet, følelse av eufori og selvsikkerhet
 • En interaksjon er når to eller flere stoffer påvirker hverandres virkning i kroppen din.
  For eksempel når et legemiddel gjør at nedbrytningen av et annet legemiddel foregår fortere enn det skal, slik at sistnevnte legemiddel ikke gir ønsket virkning. Eller når et legemiddel bremser nedbrytningen av et annet legemiddel, slik at man får for mye av dette andre legemidlet i kroppen.
 • Bruker du amfetamin bør du være obs på at rusmidlet kan ha interaksjoner med, blant annet, disse legemidlene:
  • Syrenøytraliserende legemidler :

  Tar du syrenøytraliserende midler (natriumbikarbonat, kalsiumkarbonat e.l.) skal du redusere inntaket av amfetamin. Disse midlene øker effektene til amfetamin og dermed også risikoen for overdosering.

  • Antidepressivere:

  Tar du SSRI- eller SNRI-baserte anti-depressivere bør du være varsom med bruk av amfetamin. Disse anti-depressivere regulerer, blant annet serotoninproduksjonen. Sammen med amfetamin kan medisinene derfor gi ubehagelige effekter som hjertebank og svimmelhet.

  • Tramadol:

  Bruker du Tramadol bør du være varsom med bruk av amfetamin. Denne kombinasjonen øker risiko for anfall i form av ukontrollerte elektriske forstyrrelser i hjernen, som kan føre til endret adferd, motorikk, følelser og bevissthet. Hvis anfallene varer lengre enn 5 minutter er det akutt fare.

  Tilkall 113 umiddelbart ved slike anfall.
 • • Potensmidler:

  Amfetamin øker gjerne sexlysten og brukes ofte i chemsex-miljøer. Personer med penis får derimot ofte samtidig problemer med ereksjonen fordi amfetamin gir sammentrekning av blodårene. Derfor er det vanlig å blande amfetamin med potensmidler, som Viagra og lignende.

  Potensmidler påvirker også blodtrykket og å blandet disse med amfetamin medfører høyere påkjenning på blodtrykk og hjertet og gir høyere risiko for hjerteproblemer.
Kontakt gjerne likepersoner i Chemfriendly om du har spørsmål om blanding av rusmidler eller les mer på rusopplysningen.no