Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Test-kits er reagensvæske som, i kontakt med rusmidler, kan gi en indikasjon på om det er andre stoffer i rusmidlet enn det man ble fortalt.
Bruk av test-kits er en måte du kan ta bedre vare på deg selv og dine på.
Test-kits har sine svakheter!

Det kan indikere hvilke stoffer det er i pulveret du har kjøpt, men kan ikke si noe om renhets graden. Altså det kan si om det for eksempel er kokain i pulveret, men ikke om det er 50%, 70% osv. Det er også mulighet for falske negativer.

Brukerne vi møter på arrangementene våre tørster etter kunnskap om tryggest mulig bruk av illegale rusmidler, men når det man driver med er ulovlig vil dette kunne skape mistillit rettet mot folk som driver helsefremmende arbeid. Hadde det vært mulig å tilby testing på festivaler og utesteder hadde dette vært en flott måte å folk inn til samtale. Det tar tjue minutter fra du setter i gang og til testen er klar. I løp av den tiden kan man gå i dialog om tryggest mulig rusbruk og hvordan forebygge overdoser.
En annen fordel med test-kits er at dersom testing av rusmidler blir populært, vil dette gi de som selger illegale rusmidler et intensiv til å skaffe i vei renere rusmidler.

Siden det offentlig ikke tar ansvar for å teste folks rusmidler, og dermed redde liv, har det oppstått utallige grasrots initiativ, som BunkPolice. Du kan sjekke ut https://bunkpolice.com/ for nyttige videoer som forklarer hva test-kits er og hvordan de skal brukes.

Men bestiller du test-kits fra utlandet, risikerer du at tollvesenet melder fra til politiet (hva politiet gjør med dette er en annen sak).

Dersom om du ikke får kjøpt test-kits du trenger i Norge, kan du kontakte oss i Chemfriendly for å få test-kits bestilt fra utlandet. Bestiller du gjennom Chemfriendly unngår du nemlig en anmerkning i tollen.

Vi har allerede bestilt flere test-kits fra utlandet i år på vegne av brukere opptatt av å ta vare på seg og sine.
JUNE 11/2019
Kontakt likepersoner i Chemfriendly om du har spørsmål om test-kits!