Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Hva skjer når du blander alkohol, kokain og MDMA i løpet av en kveld?
Kokain og MDMA er sentralstimulerende, mens alkohol er sentraldempende.
Når man bruker kokain blir man oppstemt, euforisk, får økt selvfølelse og nedsatt sultfølelse. Fysiske forandringer i kroppen innebærer, blant annet, økt hjertefrekvens, blodtrykk og kroppsvarme (dette gjelder for alle sentralstimulerende stoffer). Dette gir økt press på hjerte og karsystemet. Kokainbruk øker risiko for hjerteinfarkt siden blodårene trekker seg kraftig sammen og mengden vil spille inn på denne risikoen.

En overdose på kokain utarter seg gjerne som et press i brystet, og man føler angst.
Samtidig bruk av kokain og alkohol fører til at det dannes kokaetylen i leveren. Dette er mer potent og har lengre virketid enn kokainen (30-45 min mot 2-3 timer). Alkohol demper virkningen av kokain og ofte fører dette til at man bruker mer av begge stoffer.

MDMA gjør deg glad og empatisk og mange opplever også at man blir kosete. MDMA gir nedsatt sultfølelse, økt hjertefrekvens, økt blodtrykk og øker kroppsvarmen. I tillegg frigjør MDMA signalstoffer i hjernen (det er dette som gir den stimulerende effekten).
Kokainens evne til å hemme opptaket av de samme signalstoffene som MDMA frigjør, øker risikoen for forvirring, psykotiske reaksjoner, skader på nervecellene, overoppheting og overdoser ytterligere når man kombinerer disse. Desto mer kokain/kokaetylen man har i kroppen når man starter med MDMA, jo større er risikoen for disse negative effektene.

Samtidig bruk av alkohol, kokain og MDMA legger stort press på organer som lever og nyrer, som ikke klarer å bryte ned stoffene fort nok og kan i verste fall føre til organsvikt. Legemidler som Paracet Ibux og Voltaren/Voltarol belaster de samme organene og øker da faren ytterligere.

Vi vil sterkt anbefale å ikke blande noen rusmidler, men hvis man først velger å blande disse tre stoffene kan man redusere risikoen ved å gjøre følgende:

1. Bruk moderate mengder alkohol og kokain før du tar MDMA

2. Vent så lenge som mulig etter bruk av alkohol og kokain før du begynner å bruke MDMA. helst 2 timer.

3. Unngå å bruke kokain og alkohol etter du har begynt med MDMA.

4. Ved tegn på overdose ikke vær redd for å ringe 113. Politiet kommer ikke, kun ambulansefolk.
JUNE 11/2019
Kontakt gjerne likepersoner i Chemfriendly om du har spørsmål om blanding av rusmidler eller les mer på rusopplysningen.no