Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Hva skjer om du blander amfetamin med ulike sentralstimulerende eller sentraldempende rusmidler, eller med cannabis?
Amfetamin er et sentralstimulerende rusmiddel som frigjør signalstoffer – som dopamin, noradrenalin og serotonin - i sentralnervesystemet. Dette gir opplevelsene av mer våkenhet, følelse av eufori og selvsikkerhet.

En interaksjon er når to eller flere stoffer påvirker hverandres virkning i kroppen din. For eksempel et legemiddel som gjør at nedbrytningen av et annet legemiddel foregår fortere enn det skal, slik at sistnevnte legemiddel ikke gir ønsket virkning. Eller når et legemiddel bremser nedbrytningen av et annet legemiddel, slik at man får for mye av dette andre legemidlet i kroppen.
Bruker du amfetamin bør du være obs på at rusmidlet kan ha interaksjoner med, blant annet, disse rusmidlene:

1. Sentralstimulerende.

Å blande amfetamin med andre sentralstimulerende rusmidler, som MDMA eller Kokain, gir økt risiko for skade på hjernen siden du får en overdreven frigjøring av signalstoffer i hjernen. Kokainen gjør i tillegg at signalstoffene ikke tas opp igjen i nervecellene, noe som bidrar til overskuddet av signalstoffer. Dette kan gi:
  • forvirring
  • psykotiske reaksjoner
  • nevrotoksiske effekter
  • overoppheting og overdoser
2. Sentraldempende:
Vær varsom med å blande amfetamin med sentraldempende, som alkohol, GHB eller opioider. Sentralstimulerende- og dempende rusmidler øker toleransen for hverandre og man kan innta mer enn man vanligvis tar av rusmidlene. Derimot merker man ikke overdosen før det ene går ut av kroppen.

3. Cannabis
Blander du amfetamin med cannabis kan dette øke risiko for at du blir forvirret, får angst og paranoia. Dette gjelder spesielt ved bruk av sterke cannabisvarianter ("skunk"). Kombinasjon med cannabis kan også fremkalle psykedeliske visuelle effekter som normalt kun forekommer ved svært høye doser eller kraftig søvnunderskudd.
JUNE 11/2019
Kontakt gjerne likepersoner i Chemfriendly om du har spørsmål om blanding av rusmidler eller les mer på rusopplysningen.no